SVLS

слободно зидарство

Слободнозидарске филозофске идеје су вечне и почињу у “плавој ложи”. Могућности надоградње свакога од нас су неограничене и безграничне, али изградњом себе сваки Брат досеже ниво за који је опредељен.

слободно зидарство

Слободнозидарске филозофске идеје су вечне и почињу у “плавој ложи”. Могућности надоградње свакога од нас су неограничене и безграничне, али изградњом себе сваки Брат досеже ниво за који је опредељен.

слободно зидарство

I Слободно зидарство је Братство чији су традиционални темељи вера у Бога, кога Слободни зидари називају Великим Неимаром Свих Светова, као и љубав према човеку и човечанству. Братство прихвата Древне Међаше као и Основна начела и Древне дужности конституције из 1723. године.

II Братство Слободних зидара на своје радове прима мушкарце, слободне људе на добром гласу, понесене жељом да негују врлине и морал у друштву и оне који теже људском савршенству. Они прихватају своје слободнозидарске обавезе заклетвом над отвореном књигом Светог Закона (Библија, Тора, Куран, Веда,…)

III Слободни зидари, без обзира на звање и професију, на материјални статус, и положај, па верску, националну, расну или политичку припадност, сусрећу се и уважавају као Браћа, а Братство сматрају савезом у коме стреме ка просветљеном стању духа. Неговањем етике и морала својих чланова, Слободно зидарство је усмерено ка усавршавању и увећању среће целог Човечанства.

IV Слободно зидарство је делатно. У Братству је и рад заснован на љубави, истини, правичности, човечности и поштењу. Ове врлине Братство преноси и у профано друштво индивидуалним радом на свему што је добро, лепо и корисно, како за појединце тако и за целину, узорним неговањем племенитих осећања према ближњима и премереним личним и породичним животом.

V Братство се бескомпромисно залаже за чистоћу савести, слободу мисли и непоречивост права на живот. Слободни зидари негују толеранцију, разумевање и хуманост, како би се свет приближио мери човека и био са што мање фанатизма и прогона.

VI Слободни зидари су дужни да, са часним намерама, пруже једни другима помоћ и братску заштиту. Они у свим приликама теже очувању мира и равнотеже који су неопходни за савршено владање собом.

VII Слободни зидари се, осим у профаном свету, окупљају и у Ложама у којима су увек присутне Три Велике Светлости: Књига Светог Закона, Угаоник и Шестар, да у њима раде према ритуалима, а у складу са Конституцијом и осталим одредбама Слободног зидарства.

VIII Братство толерише различита верска и политичка убеђења, али не ствара нити верске, нити политичке заједнице и не обавља ни верски, ни црквени обред. Братство, као организација, не расправља и не изјашњава се о верским и политичким питањима, нити учествује у политичком животу, али му је дужност, уједно и част да разумом и истином брани народ од тираније. Лично опредељење ван Ложе је слободно.

IX Слободни зидари негују љубав према својој отаџбини – верни су јој и одани. За своју дужност сматрају одбрану њене слободе, интегритета и самосталности и залажу се за рад и мир, поштујући демократске институције државе. Учествујући у јавним пословима Слободни зидари дужни су да се руководе етичким принципима Слободног зидарства. Радећи на овај начин, они доприносе срећи и благостању целог човечанства.

X Начела, циљеви и историја Слободног зидарства нису тајна, али постојећи рутуали, утврђени знакови за распознавање, као и припадност братству, то јесу.

XI Обавеза је сваког Слободног зидара да је одан својој Ложи, да чува њену неприкосновеност од сваког ко не припада братству, да брани интересе Слободног зидарства и да у профаним круговима не расправља о унутрашњим притањима Слободног зидарства.

XII Сваки Слободни зидар може да иступи из братства својом вољом.