SVLS

Формирање савеза великих ложа

Након припремних састанака Великих Мајстора пет Великих Ложа из Србије, крајем 6020. године кроз Братске договоре и сарадњу са четири Велике Ложе у Србији формиран је Савез Великих Ложа Слободних Зидара (СВЛСЗ) у којем је Суверена Велика Ложа Србије суоснивач и од тог дана активан члан Савеза. СВЛСЗ је идеја настала у циљу првог корака ка уједињењу Браће у Србији, кроз идеје Слободног Зидарства без обзира на Обедијенцију или Ложу којој припадају.

СВЛСЗ у Републици Србији и региону броји око 1500 чланова и активан је у више сегмената, од духовног развоја Браће, пословним конекцијама и билатералној сарадњи до заједничких активности на ритуалном нивоу.
У наредним годинама ће активности СВЛСЗ бити подигнут на виши ниво, кроз активности Високих Већа Ложа оснивача и највиших нивоа – сарадње на нивоу Великих Мајстора Ложа оснивача Савеза.

Очекивано прикључење других Великих Ложа је реално у наредном периоду. Заједништво и сарадња је идеја, мисија и визија Суверене Велике Ложе Србије.